شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 نام و نام خانوادگی محمد طاهرنیا
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت مدیر مرکز
 شماره تماس  09371257977
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی شبنم مختار نیا
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت  مدیر اجرایی
 شماره تماس  
 آدرس پست الکترونیکی  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 نام و نام خانوادگی پرنیا قمی
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت  مدیر اجرایی
 شماره تماس  
 آدرس پست الکترونیکی  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی زهرا لطفی 
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس فنی و پشتیبانی
 شماره تماس  09906969850
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی راحله ملک محمدی
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت  کارشناس اجرایی
 شماره تماس 09906969864
 آدرس پست الکترونیکی  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید