سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها
شنبه 30اسفند 1399
ریاست محترم دانشگاه دانش البرز، جناب آقای دکترمرتضی نوربخش درپیامی فرا رسیدن سال نو وعید نوروز 1400  راتبریک گفتند.    متن پیام شرح زیراست:   به نام یا مقلب القلوب و الابصار و یا مدبر ... بیشتر بخوانید