سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  آقای دکتر حسن زرآبادی پور
  عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  مشاوره علمی ریاست دانشگاه
  مرتبه علمی: دانشیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر ربیع اله رحمانی
  عضو هیات علمی گروه آمار
  معاون آموزشی
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  رضا مرادی 
  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  دکتری - مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیک - دانشگاه علم صنعت ایران
  مرتبه علمی: استادیار 
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 نام و نام خانوادگی سیده فاطمه نوربخش
 مدرک تحصیلی دکتری - دانشگاه تربیت مدرس
 سمت هیات علمی دانشگاه دانش البرز 
 مرتبه علمی استادیار
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  آقای دکتر بابک قصیری
  عضو هیات علمی گروه معماری
  گروه معماری
  مرتبه علمی: مربی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  خانم دکتر عاطفه سعیدیان
  عضو هیات علمی گروه برق
  گروه برق
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای مهندس حامد محمدی جیرنده
  عضو هیات علمی گروه برق
  دانشگاه دانش البرز
  مرتبه علمی: مربی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید