شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

ردیف  نام واحدها شماره تماس آدرس ایمیل
 1  آقای دکتر طاهرنیا (معاون پژوهشی)  09906969861 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید 
2 خانم دکتر قمی (روابط عمومی بین الملل)   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
خانم ملک محمدی (امور پژوهشی) 09906969864  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
خانم کاظمی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)  09906969858  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
خانم رحمانی (کارشناس تحصیلات تکمیلی)  09906969857 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید