شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


 

یکی از سیاست­های محوری معاونت فرهنگی دانشگاه حمایت از آن دسته از تشکل­های دانشجویی است که در قالب کانون­های دانشجویی فعالیت می­کنند. کانون­های دانشجویی بستری قانونی با ضوابط مشخص برای رشد و شکوفایی استعداد­های دانشجویان در زمینه­های فرهنگی، هنری و اجتماعی است. این کانون­ها می­توانند موجب شور و نشاط بیشتر دانشجویان شده و در سایه این شور و نشاط است که علاقه و توجه دانشجویان به یادگیری دروس نیز بیشتر خواهد شد. ارکان هر کانون عبارت­اند از: مجمع عمومی، شورای مرکزی و دبیر کانون. مجمع عمومی هر سال یک بار با حضور کلیه اعضا تشکیل می­شود و ماموریت اصلی آن برگزاری انتخابات برای مشخص شدن اعضای شورای مرکزی کانون است. شورای مرکزی شامل 4 تا 6 نفر از اعضای کانون است که از طریق انتخابات برگزیده می­شوند. دبیر کانون، مسؤل قانونی کلیه فعالیت­های کانون بوده و توسط اعضای شورای مرکزی و از بین آن­ها انتخاب می­شود. در حال حاضر، چهار کانون به شرح ذیل در دانشگاه دانش البرز فعالیت دارند.

  • کانون قرآن و عترت
  • کانون حجاب و عفاف
  • کانون فیلم و عکس
  • کانون شیوه زندگی سالم