سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  محسن بهشتی سرشت
  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
  دکتری - تاریخ - دانشگاه تربیت مدرس
  مرتبه علمی: دانشیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  سید مرتضی نوربخش
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی
  عضو هيأت علمي وزارت علوم
  دكتري - جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران- مرتبه علمی: دانشیار 
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر هوشنگ داداش زاده
  عضو هیات علمی گروه روانشناسی
  دکتری - روانشناسی اجتماعی - دانشگاه باکو
  مرتبه علمی: دانشیار
  ---
  آقای دکتر کیهان بهمنی
  معاونت دانشجویی و فرهنگی 
  دکتری - زبان و ادبیات زبان انگلیسی - دانشگاه UPM مالزی
  مرتبه علمی: استادیار 
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  دکتر شبنم مختارنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای دکتر حسن ملک
  عضو هيات علمی 
  عضو هیات علمی دانشگاه دانش البرز
  گروه حامعه شناسی
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  آقای دکتر محمد طاهرنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  معاون گروه و معاون پژوهشی -مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای دکتر هادی خدابخشی
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق خصوصی - پردیس فارابی دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  ---
  سجاد اختری
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق جزا و جرم شناسی-دانشگاه قم
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر زهرا قنبری
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- روانشناسی تخصصی- دانشگاه الزهرا
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
   

  دکتر لیلا ترابیان
  مرتبه علمی: استادیار 
  دکتری- روانشناسی بالینی-دانشگاه الزهرا
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
   

  خانم دکتر پرستو کلاهدوزها
  عضو هیات علمی گروه عمومی -مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- تاریخ اسلام- دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
  شماره تماس دفتر: 02832577998
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  خانم دکتر پرینا قمی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتر پرینا قمی
  دکتری- ترجمه - دانشگاه علامه طباطبایی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید