سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  آقای دکتر رضا مهدیان
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - زیست فناوری پزشکی -انستیتوپاستورایران
  مرتبه علمی: استاد
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  معصومه بابائی 
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - بیوشیمی- دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  فریناز به فرجام
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - ژنتیک مولکولی- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  آزاده عزیزی
  عضو هیات علمی گروه زیست
  دکتری - بیوفیزیک -دانشگاه تربیت مدرس
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید