شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و نهایی کردن فرایند ثبت نام برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
1. کپی شناسنامه از تمام صفحات
2. کپی کارت ملی
3. اصل و کپی مدرک کارشناسی
4. اصل و کپی ریزنمرات
5. 6 قطعه عکس
6. کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی
----------------------

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و نهایی کردن فرایند ثبت نام برای دانشجویان مقطع کارشناسی
1. کپی شناسنامه از تمام صفحات
2. کپی کارت ملی
3. اصل و کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
4. اصل و کپی ریز نمرات دیپلم
5. 6 قطعه عکس
6. کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی
7. کد تائیدیه تحصیلی و سوابق تحصیلی

------------------

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و نهایی کردن فرایند ثبت نام برای دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته:
1. کپی شناسنامه از تمام صفحات
2. کپی کارت ملی
3. اصل و کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
4. اصل و کپی ریز نمرات دیپلم
5. 6 قطعه عکس
6. کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی
7. کد تائیدیه تحصیلی و سوابق تحصیلی

----------------------------------------

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و نهایی کردن فرایند ثبت نام برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته:
1. کپی شناسنامه از تمام صفحات
2. کپی کارت ملی
3. اصل و کپی کاردانی
4. اصل و کپی ریز نمرات دیپلم
5. 6 قطعه عکس
6. کارت پایان خدمت و یا معافیت تحصیلی
7. کد تائیدیه تحصیلی و سوابق تحصیلی