شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

اساتید و دانشجویان گرامی فایل های مورد نیاز جهت برگزاری کلاسها به شکل مجازی (آنلاین) در زیر ارائه شده است. 

 

راهنمای برگزاری کلاس های آنلاین ویژه اساتید                    دانلود فایل اول    دانلود فایل دوم 

راهنمای برگزاری کلاس های آنلاین ویژه دانشجویان             دانلود فایل اول    دانلود فایل دوم