شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


بسمه تعالی

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های مختلف و ظهور و بروز آن در عرصه فعالیت¬های دانشجویی، معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد کانون های دانشجویی را راه اندازی کند. کانون های دانشجویی با حمایت دانشگاه و توسط خود دانشجویان اداره می¬شوند. حضور و فعالیت دانشجویان در کانون های دانشجویی موجب نشاط فرهنگی و هنری بیشتر در محیط دانشگاه می شود.
در گام اول چهار کانون به شرح ذیل راه¬اندازی خواهند شد.
1- کانون قرآن و عترت
2- کانون حجاب و عفاف
3- کانون فیلم و عکس
4- کانون شیوه زندگی سالم
دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته، ورودی سال های 1400، 1401 و 1402 در صورتی که مایل به عضویت و فعالیت در این کانون ها باشند، لازم است ظرف دو هفته آینده به دفتر کارشناس روابط عمومی (جنب دفتر ریاست) مراجعه نمایند.

با احترام، معاونت فرهنگی دانشگاه