سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  دکتر هوشنگ داداش زاده
  عضو هیات علمی گروه روانشناسی
  دکتری - روانشناسی اجتماعی - دانشگاه باکو
  مرتبه علمی: دانشیار
  ---