سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

 نام و نام خانوادگی محمدعلی نکوئی
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت مدیر گروه
 شماره تماس  
 آدرس پست الکترونیکی  

 

 نام و نام خانوادگی محمدرضا پزشکیان
 مدرک تحصیلی دکتری
 سمت معاون گروه
 شماره تماس  ---
 آدرس پست الکترونیکی  

 

 نام و نام خانوادگی خانم مژده خانی
 مدرک تحصیلی کارشناسی 
 سمت کارشناس گروه (مقطع کاردانی و کارشناسی)
 شماره تماس  09906969865
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 نام و نام خانوادگی فریبا رحمانی
 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
 سمت کارشناس گروه (مقطع کارشناسی ارشد)
 شماره تماس داخلی 204
 آدرس پست الکترونیکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید