سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  جناب آقای دکتربهروز دری
  عضو هیات امناء و عضو هیات موسس
  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 

 دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)

  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید    
# بیوگرافی و سوابق اجرایی ، علمی ،پژوهشی و مشاوره ای
1 مشخصات فردی : نام و نام خانوادگی : بهروز دری نوگورانی , متولد : 1335 , زبان : فارسی / انگلیسی , عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، مرتبه 27
2 دیپلم ریاضی ، دبیزستان صائب اصفهان (1353)
3 لیسانس مدیریت ، دانشگاه شیراز (1358)
4 فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس (1366)
5 دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید) ، دانشگاه تربیت مدرس (1373)
# سابقه تدریس
1 دروس : تحقیق در عملیات (مقدماتی و پیشرفته ) / مدیریت تولید ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تربیت مدرس ، علوم و فنون مازندران ، ارشاد دماوند ، کرمان ، کیش ، پژوهشکده علوم دفاعی ، دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه فارابی به مدت 24 سال
2 سمینارها : اصول و فنون تصمیم گیری ، مدیریت تغییر، مدیریت کار و زمان / برنامه ریزی نیروی انسانی ، مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تجربه ، مدل سازی ریاضی و کاربردهای آن در سازمان ها صنایع بزگ کشور.
# سوابق اجرایی
1 معاون اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شیراز به مدت یک سال (1361-1360 )
2 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه سال (1369-1367)
3 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی به مدت 5 سال
4 رئیس موُسسه آموزش عالی ارشاد ، دماوند ، به مدت دو سال (1382-1380)
5 رئیس گروه مدیریت شورای نقد و بررسی متون ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، از سال 1376... ادامه دارد.
6 عضو کمیته پژوهشی مدیریت ، معاونت پژوهشی وزارت علوم
7 عضو کمیته مدیریت شورای عالی برنامه ریزی به مدت 4 سال
8 عضو کمیته برنامه ریزی مدیریت علوم اداری و بازرگانی ، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
9 عضو شورای علمی طرح توسعه تحقیقات در حوزه های علوم انسانی ، دینی ، فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1383-1380
10 عضو شورای توسعه پژوهشکده علوم انسانی ، اجتماعی جهاد دانشگاهی
11 معاون اجرایی - مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو در ایران ( 1386-1385 )ی
12 عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
13 معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی ( 1389-1386 )
14 مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست
15 دفتر ریاست دانشگاه (----1390-1389 )
# سوابق علمی ،پژوهشی و مشاورهای
1 الف) تألیف و ترجمه :
- کتاب تحقیق در عملیات ( ج-1 ) سازمان سمت ، چاپ ششم
- مروری بر مسایل و مدل های تحقیق در عملیات ( انتشارات صفار )
- آموزش کاربردی مدیریت در سه جلد ( نشر بازرگانی )
- مدیریت کار و زمان ( نشر قدیانی )
- روش های آموزش ( نشر قدیانی )
- بهبود اثر بخشی مدیریت ( نشر مرندیز )
- مدیریت تجربه (نشر سرآمد )
2 ب) مقالات (علمی و پژوهشی ) :
- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - یک رویکرد ریاضی ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره 30-29 تابستان و پاییز 1374
- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - طراحی مدل جگونگی شناسایی نیروهای مستعد ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره32-31 زمستان 74 و بهار 75
- مقایسه نظام فروشگاه های مدرن ( زنجیره ای ) با نظام فروشگاه های سنتی ( خرده فروشی ) . پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی ، فصلنامه شماره 13، زمستان 78
- بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. فصلنامه علمی، پژوهشی " پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی " ، سال14 ، شماره سوم ، پائیز 87
- مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهاد سازندگی ، فصلنامه علمی ، پژوهشی " روستا و توسعه " ، سال 9 ،شماره 4 ، زمستان 85
- رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن ( FMEA ) و فرایند شبکه ای ( ANP ) ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 107
- بکارگیری ANP جهت انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 27
- طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ( علمی-پزوهشی ) ، سال دهم ، نیمه دوم 1389 ، شماره 2 ( پیاپی 40 ) ، ص 86-65
- تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP ( مطالعه موردی : پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ) ، نشریه مدیریت صنعتی (علمی-پژوهشی ) دوره 2 ، شماره 4 ، بهار و تابستان 1389. ص 57
3 ج) مشاوره :
ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های مختلف کشور از جمله :
1. جهاد سازندگی (حوزه تشکیلات و سازماندهی )
2. مدیریت اداری و آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی 78-73
3. معاونت اداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1384
4. معاونت اداری شرکت سایپا از 1383 تا 1385
4 تحقیقات و پروژه های انجام شده و در حال انجام :
1. تعیین نیازهای آموزشی ، تدوین استانداردهای عملکرد مشاغل (شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1378-1373 )
2. طراحی و تدوین نظام جانشینی مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1378)
3. بررسی کمی و کیفی وضعیت نیروی انسانی در جهاد سازندگی
4.برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و نقش آن در افزایش بهره وری ( موُسسه کار و امور اجتماعی )
5. مطلوبیت اجتماعی فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی در مناطق بیست گانه تهران
6. بررسی نحوه انتخاب مدیران واحد های تحقیقاتی ( وزارت جهاد کشاورزی )
7. بررسی روش های برنامه ریزی نیروی انسانی در مناطق نفت خیز جنوب ( طراحی و اجرا ) با تاکید بر نیاز سنجی آموزشی مشاغل ، انتخاب کارکنان و نظام ارزیابی عملکرد 1372-1369
8. طراحی و تدوین نظام جانشینی و پرورش مدیران ( شرکت برق منطقه ای خراسان ) 1383-1380
9. طراحی روش تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت برق منطقه ای خراسان 1382
10. طراحی تفصیلی ساختار سازمانی و مشاغل نهاد ریاست جمهوری مدیر پروژه 1383-1381
11.طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران 1383-1381
12. مشارکت در اجرای طرح نیاز سنجی آموزش مشاغل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1383-1382
13. مدیریت طرح مهندسی مشاغل شرکت سایپا با تأکید بر طراحی و اجرای مدیریت مسیر شغلی ، چرخش شغلی و غنی سازی مشاغل 1384-1383
14. مجری طرح مستند سازی تجربیات مدیران ، سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
15. طراحی الگوی جامعه پذیری کارکنان بانک کشاورزی 1384-1385
16. مدیر پروژه ، طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس 1385-1386
17. راهنمایی بیش از 60 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
5 پ) سایر مقالات:
- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و نقش آن در بهبود بهره وری سازمان ها (توسعه مدیریت )
- ملزومات توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان های با کلاس جهانی: ضرورت راهبردی در چشم انداز توسعه کشور، مجموعه مقالات همایش چالش ها در چشم انداز توسعه ایران (1381)
- مدیریت و رهبری سرمایه فکری در سازمانهای دانش بنیان بر پایه الگوی توسعه سرمایه انسانی.
- مدیریت تجربه ، چارچوبی جهت مدیریت دانش سازمانی