سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»