سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

حسابداری

کارشناسی ارشد

دانلود

2

حسابداری

کارشناسی پیوسته

دانلود

3

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

4

حسابداری

کاردانی پیوسته

دانلود