سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی پیوسته

دانلود