سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

دانلود

4

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

دانلود

5

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

دانلود