سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش

کارشناسی ارشد

دانلود