سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

زیست فناوری

کارشناسی ارشد

دانلود

2

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی پیوسته

دانلود

3

زیست فناوری

کارشناسی پیوسته

دانلود

4

میکروبیولوژی

کارشناسی پیوسته

دانلود