سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی و مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مهندسی عمران گرایش سازه

کارشناسی ارشد

دانلود

3

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

دانلود

4

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

5

مهندسی تکنولوژی نقشه­ برداری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

6

نقشه ­برداری

کاردانی پیوسته

دانلود

7

ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

دانلود