شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


 

رشته­ های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانلود

2

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

دانلود

3

معماری داخلی

کارشناسی پیوسته

دانلود

4

مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

5

نقشه ­کشی معماری

کاردانی پیوسته

دانلود