سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته ­های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

نقشه کشی عمومی گرایش نقشه­ کشی و طراحی صنعتی

کاردانی پیوسته

دانلود