سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

رشته ­های تحصیلی به تفکیک مقطع تحصیلی به همراه چارت درسی

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

چارت درسی

1

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی ناپیوسته

دانلود

2

صنایع فلزی گرایش جوشکاری

کاردانی پیوسته

دانلود