شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


صدور دانشنامه (اصل مدرک تحصیلی)

دانشجویانی که مدارک موقت خود را دریافت کرده باشند، می توانند دانشنامه خود را پس از طی مراحل صدور اخذ نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه:

 1) گواهی موقت پایان تحصیلات که از واحد فارغ التحصیلان دریافت نموده اند.

2) مبلغ سی هزار تومان که به صورت نقدی دریافت می گردد.

دانشجویان پیش از مراجعه جهت اخذ دانشنامه با واحد فارغ التحصیلان هماهنگی لازم را به عمل آورده و از آماده بودن مدرک خود اطمینان حاصل نمایند.