شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


اهداف کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشگاه دانش البرز

ایجاد بستر مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

ایجاد زمینه کارآفرینی، ثروت آفرینی و گسترش نوآوری و خلاقیت

ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای دانش‌بنیان و مهارت محور 

ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی 

افزایش رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری های نوین

تولید و توسعه محصولات فناوری های نوین با قابلیت تجاری سازی

گسترش حضور فعال و موثر در مجامع علمی-پژوهشی ملی و بین المللی