سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  جناب آقاي سيداحمدحسيني
  عضو هیات موسس
  ---