سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  جناب آقای دکتربهروز دری
  عضو هیات امناء و عضو هیات موسس
  عضو هیئت علمی، مرتبه علمی استاد، دانشگاه شهید بهشتی
  دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# بیوگرافی و سوابق اجرایی ، علمی ،پژوهشی و مشاوره ای
1 مشخصات فردی : نام و نام خانوادگی : بهروز دری نوگورانی , متولد : 1335 , زبان : فارسی / انگلیسی , عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، مرتبه 27
2 دیپلم ریاضی ، دبیزستان صائب اصفهان (1353)
3 لیسانس مدیریت ، دانشگاه شیراز (1358)
4 فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس (1366)
5 دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید) ، دانشگاه تربیت مدرس (1373)
# سابقه تدریس
1 دروس : تحقیق در عملیات (مقدماتی و پیشرفته ) / مدیریت تولید ، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تربیت مدرس ، علوم و فنون مازندران ، ارشاد دماوند ، کرمان ، کیش ، پژوهشکده علوم دفاعی ، دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه فارابی به مدت 24 سال
2 سمینارها : اصول و فنون تصمیم گیری ، مدیریت تغییر، مدیریت کار و زمان / برنامه ریزی نیروی انسانی ، مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تجربه ، مدل سازی ریاضی و کاربردهای آن در سازمان ها صنایع بزگ کشور.
# سوابق اجرایی
1 معاون اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه شیراز به مدت یک سال (1361-1360 )
2 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس به مدت سه سال (1369-1367)
3 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی به مدت 5 سال
4 رئیس موُسسه آموزش عالی ارشاد ، دماوند ، به مدت دو سال (1382-1380)
5 رئیس گروه مدیریت شورای نقد و بررسی متون ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، از سال 1376... ادامه دارد.
6 عضو کمیته پژوهشی مدیریت ، معاونت پژوهشی وزارت علوم
7 عضو کمیته مدیریت شورای عالی برنامه ریزی به مدت 4 سال
8 عضو کمیته برنامه ریزی مدیریت علوم اداری و بازرگانی ، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
9 عضو شورای علمی طرح توسعه تحقیقات در حوزه های علوم انسانی ، دینی ، فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی ، اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1383-1380
10 عضو شورای توسعه پژوهشکده علوم انسانی ، اجتماعی جهاد دانشگاهی
11 معاون اجرایی - مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو در ایران ( 1386-1385 )ی
12 عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی
13 معاون اداری مالی دانشگاه شهید بهشتی ( 1389-1386 )
14 مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست
15 دفتر ریاست دانشگاه (----1390-1389 )
# سوابق علمی ،پژوهشی و مشاورهای
1 الف) تألیف و ترجمه :
- کتاب تحقیق در عملیات ( ج-1 ) سازمان سمت ، چاپ ششم
- مروری بر مسایل و مدل های تحقیق در عملیات ( انتشارات صفار )
- آموزش کاربردی مدیریت در سه جلد ( نشر بازرگانی )
- مدیریت کار و زمان ( نشر قدیانی )
- روش های آموزش ( نشر قدیانی )
- بهبود اثر بخشی مدیریت ( نشر مرندیز )
- مدیریت تجربه (نشر سرآمد )
2 ب) مقالات (علمی و پژوهشی ) :
- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - یک رویکرد ریاضی ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره 30-29 تابستان و پاییز 1374
- الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت - طراحی مدل جگونگی شناسایی نیروهای مستعد ، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت شماره32-31 زمستان 74 و بهار 75
- مقایسه نظام فروشگاه های مدرن ( زنجیره ای ) با نظام فروشگاه های سنتی ( خرده فروشی ) . پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی ، فصلنامه شماره 13، زمستان 78
- بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری. فصلنامه علمی، پژوهشی " پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی " ، سال14 ، شماره سوم ، پائیز 87
- مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهاد سازندگی ، فصلنامه علمی ، پژوهشی " روستا و توسعه " ، سال 9 ،شماره 4 ، زمستان 85
- رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن ( FMEA ) و فرایند شبکه ای ( ANP ) ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 107
- بکارگیری ANP جهت انتخاب بهترین تأمین کننده در زنجیره تأمین ، فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره چهاردهم ، شماره چهارم ( پیاپی69 ) ، زمستان 1389 ، ص 27
- طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ( علمی-پزوهشی ) ، سال دهم ، نیمه دوم 1389 ، شماره 2 ( پیاپی 40 ) ، ص 86-65
- تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP ( مطالعه موردی : پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ) ، نشریه مدیریت صنعتی (علمی-پژوهشی ) دوره 2 ، شماره 4 ، بهار و تابستان 1389. ص 57
3 ج) مشاوره :
ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های مختلف کشور از جمله :
1. جهاد سازندگی (حوزه تشکیلات و سازماندهی )
2. مدیریت اداری و آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی 78-73
3. معاونت اداری شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1384
4. معاونت اداری شرکت سایپا از 1383 تا 1385
4 تحقیقات و پروژه های انجام شده و در حال انجام :
1. تعیین نیازهای آموزشی ، تدوین استانداردهای عملکرد مشاغل (شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1378-1373 )
2. طراحی و تدوین نظام جانشینی مدیریت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1378)
3. بررسی کمی و کیفی وضعیت نیروی انسانی در جهاد سازندگی
4.برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و نقش آن در افزایش بهره وری ( موُسسه کار و امور اجتماعی )
5. مطلوبیت اجتماعی فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی در مناطق بیست گانه تهران
6. بررسی نحوه انتخاب مدیران واحد های تحقیقاتی ( وزارت جهاد کشاورزی )
7. بررسی روش های برنامه ریزی نیروی انسانی در مناطق نفت خیز جنوب ( طراحی و اجرا ) با تاکید بر نیاز سنجی آموزشی مشاغل ، انتخاب کارکنان و نظام ارزیابی عملکرد 1372-1369
8. طراحی و تدوین نظام جانشینی و پرورش مدیران ( شرکت برق منطقه ای خراسان ) 1383-1380
9. طراحی روش تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت برق منطقه ای خراسان 1382
10. طراحی تفصیلی ساختار سازمانی و مشاغل نهاد ریاست جمهوری مدیر پروژه 1383-1381
11.طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران 1383-1381
12. مشارکت در اجرای طرح نیاز سنجی آموزش مشاغل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1383-1382
13. مدیریت طرح مهندسی مشاغل شرکت سایپا با تأکید بر طراحی و اجرای مدیریت مسیر شغلی ، چرخش شغلی و غنی سازی مشاغل 1384-1383
14. مجری طرح مستند سازی تجربیات مدیران ، سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
15. طراحی الگوی جامعه پذیری کارکنان بانک کشاورزی 1384-1385
16. مدیر پروژه ، طراحی نظام جامع منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس 1385-1386
17. راهنمایی بیش از 60 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
5 پ) سایر مقالات:
- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و نقش آن در بهبود بهره وری سازمان ها (توسعه مدیریت )
- ملزومات توسعه منابع انسانی در ایجاد سازمان های با کلاس جهانی: ضرورت راهبردی در چشم انداز توسعه کشور، مجموعه مقالات همایش چالش ها در چشم انداز توسعه ایران (1381)
- مدیریت و رهبری سرمایه فکری در سازمانهای دانش بنیان بر پایه الگوی توسعه سرمایه انسانی.
- مدیریت تجربه ، چارچوبی جهت مدیریت دانش سازمانی