سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء