شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم


به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت می بایست گزارش های دو ماهه پیشرفت پایان نامه خود را در موعد مقرر به تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه برسانند. برای انجام این کار می بايست دانشجو در پورتال خود، قسمت تحصیلات تکمیلی/ درخواست ثبت گزارش پیشرفت کار، مراحل را پیش ببرند.برای دفاع از پایان نامه می بایست حداقل دو گزارش در سیستم بارگذاری شود. در غیر اینصورت دانشجو حق دفاع از پایان نامه را نخواهد داشت.