شعار سال 1402 مهار تورم، رشد تولید


به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت می بایست گزارش های دو ماهه پیشرفت پایان نامه خود را در موعد مقرر به تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه برسانند. برای انجام این کار می بايست دانشجو در پورتال خود، قسمت تحصیلات تکمیلی/ درخواست ثبت گزارش پیشرفت کار، مراحل را پیش ببرند.برای دفاع از پایان نامه می بایست حداقل دو گزارش در سیستم بارگذاری شود. در غیر اینصورت دانشجو حق دفاع از پایان نامه را نخواهد داشت.