سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

  حجت السلام و المسلمین آقای مجتبی الهیان
  عضو هیات امناء
  گروه آموزشی : الهیات
  رشته تحصیلی : الهیات
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  جناب آقای عبدالمحمد زاهدی
  عضو هیات امناء
  استاندار محترم استان قزوین
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  جناب آقای دکتربهروز دری
  عضو هیات امناء
  عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ، مرتبه 27
  دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید)
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
  ریاست دانشگاه و عضو هیات موسس و عضو هیات امناء
  عضو هيأت علمي وزارت علوم و ریاست مؤسسه
  دكتري : جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي
  ایمیل: Drnorbakhsh@gmail.com

  آقای دکتر اسداله آسرائی
  عضو هیات امناء
  دانشیار دانشگاه گیلان
  دکتری از دانشگاه سالفورد انگلستان
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  آقای دکتر آقا گل زاده سیلاخور
  عضو هیات امناء
  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
  کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته زبان شناسی
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir

  جناب آقای سید احمد حسینی
  عضو هیات امناء
  ایمیل: info@alborzq.ac.ir
  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء