سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

طرح ها و قراردادهای پژوهشی:

-) بررسی میزان استفاده واحدهای صنعتی از سیستم های نرم افزاری حسابداری و امکان سنجی استفاده از آن ( مطالعه ی موردی : شهرک صنعتی کاسپین )