سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

  محسن بهشتی سرشت
  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
  دکتری - تاریخ - دانشگاه تربیت مدرس
  مرتبه علمی: دانشیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  سید مرتضی نوربخش
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی
  عضو هيأت علمي وزارت علوم
  دكتري - جامعه شناسي فرهنگي - دانشگاه تهران- مرتبه علمی: دانشیار 
  ایمیل: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  دکتر هوشنگ داداش زاده
  عضو هیات علمی گروه روانشناسی
  دکتری - روانشناسی اجتماعی - دانشگاه باکو
  مرتبه علمی: دانشیار
  ---
  آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی
  دکتری جامعه شناسی - مرتبه علمی: استادیار
  معاون دانشجویی و فرهنگی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای دکتر محمد طاهرنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  معاون گروه و معاون پژوهشی -مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  آقای دکتر کیهان بهمنی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - زبان و ادبیات زبان انگلیسی - دانشگاه UPM مالزی
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  دکتر شبنم مختارنیا
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتری - آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه تربیت مدرس
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  جناب آقای دکتر حسن ملک
  عضو هيات علمی 
  عضو هیات علمی دانشگاه دانش البرز
  گروه حامعه شناسی
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
   دکتر زهرا قنبری
  عضو هیات علمی گروه روانشناسی
  دکتری - روانشناسی - دانشگاه الزهرا
  مرتبه علمی: استادیار
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  آقای دکتر هادی خدابخشی
  عضو هیات علمی گروه حقوق
  دکتری - حقوق خصوصی - پردیس فارابی دانشگاه تهران
  مرتبه علمی: استادیار
  ---
  خانم دکتر پرستو کلاهدوزها
  عضو هیات علمی گروه عمومی -مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- تاریخ اسلام- دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
  شماره تماس دفتر: 02832577998
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  خانم دکتر پرینا قمی
  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی
  دکتر پرینا قمی
  دکتری- ترجمه - دانشگاه علامه طباطبایی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید