سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

  جناب آقای دکتر مولائی دهکردی
  عضو هیات امناء