برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر اعتمادی

 

جناب آقای دکتر اعتمادی عضو محترم هیات موسس دانشگاه و مدیر گروه حسابداری از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافته اند. ضمن تبریک صمیمانه و آرزوی موفقیت های بیشتر، امیدواریم دانشگاه دانش البرز بیشتر از قبل از خدمات ارزنده علمی ایشان بهره مند شود.

                                                             روابط عمومی دانشگاه