سال 1398، سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «رونق تولید»

کسب مقام سوم گروه برق دانشگاه البرز در مسابقات سازه ماکارانی:

در این مسابقات که با شرکت 12 تیم در دانشگاه کار الوند برگزار شد، گروه مهندسی برق موفق به کسب مقام سوم در این مسابقات شد.( مرتضی شیر شاهی - امین عینی اقبال - شکیلا محمدی - مهدی مویدی-  زهرا کاویانی ) دانشجویان گروه مهندسی برق این دانشگاه  با نام البرز در این مسابقات شرکت کردند.