برای ورود به صفحه پورتال آموزش لازم است از آدرس erp.alborzq.ac.ir وارد شوید.
      

کسب مقام سوم گروه برق در مسابقات سازه ماکارانی

کسب مقام سوم گروه برق دانشگاه البرز در مسابقات سازه ماکارانی:

در این مسابقات که با شرکت 12 تیم در دانشگاه کار الوند برگزار شد، گروه مهندسی برق موفق به کسب مقام سوم در این مسابقات شد.( مرتضی شیر شاهی - امین عینی اقبال - شکیلا محمدی - مهدی مویدی-  زهرا کاویانی ) دانشجویان گروه مهندسی برق این دانشگاه  با نام البرز در این مسابقات شرکت کردند.