آقای علیرضا اعتمادی
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
   کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی- دانشگاه امیرکبیر
  مرتبه علمی: مربی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید