سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

فهرست اساتید گروه حسابداری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

حسین اعتمادی

حسابداری

دکتری

استاد

2

جواد رضازاده

حسابداری

دکتری

دانشیار

3

حسین کاظمی

حسابداری

دکتری

استادیار

4

آیدین کیانی

حسابداری

دکتری

استادیار

5

مهدیه اصفهانی

حسابداری

دکتری

استادیار

6

ولی حسن­پور

حسابداری

دکتری

استادیار

7

محمدعلی ناصریان

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

8

محمد تیموری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

9

وحید خانی

حسابرسی

کارشناسی ارشد

مربی

10

اکرم رعیت

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

11

شایسته شلتوک­چی

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

12

فاطمه عسگری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

13

علیرضا کریمی

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی

14

هاله لشگری

حسابداری

کارشناسی ارشد

مربی