محمدرضا ابراهیمی
  مرتبه علمی: استادیار
  دکتری - مدیریت بازرگانی- دانشگاه شهید بهشتی 
  عضو هیات علمی گروه مدیریت
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید