جناب آقای دکتر حسین اعتمادی
  عضو هيات موسس
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
  دکتری - حسابداری - مرتبه علمی استاد
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# مشخصات فردي
1 نام : حسین
نام خانوادگی : اعتمادی
گروه : دانشکده علوم انسانی
2 زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
1- حسابداری و مدیریت
2- حسابداری صنعتی
3- حسابداری بین الملل
4- آموزش حابداری
3 سوابق تحصیلی
1- لیسانس : حسابداری تهران ایران،1359
2- فوق لیسانس : حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس،ایران، 1365
3- دکتری : حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، 1377
4 دروس تدریس شده
1- حسابداری صنعتی، کارشناسی
2- حسابداری مدیریت، کارشناسی ارشد
3- کنترل هزینه، دکتری
5 کتب منتشر شده
1- حسین اعتمادی سید رضا سیدنژاد فهیم 1382، حسابداری صنعتی،انتشار سنجش تکمیلی، ایران
2- محمد ایمانی و نظارت حسین اعتمادی 1384،زبان تخصصی حسابداری، انتشارات سنجش تکمیلی، ایران
# مقالات داخلی چاپ شده
1 حسین اعتمادی - دکتر نیکخواه 1377، شناسی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری، مجله مدرس، صفحات 13 صفحه
2 حسین اعتمادی، استفاده از تکنیک های مدیریت در حسابداری مدیریت،مجله مدرس،صفحات 20 صفحه، در دست چاپ
3 تجزیه و تحلیل رفتار هزینه، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر
4 حسابداری سنجش مسئولیت، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر
5 هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر
6 اصول تولید به موقع،(jit) مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر
7 فرایند حسابداری تولید به موقع ، مجله تخصصی حسابداری برق شرکت توانیر
8 حسین اعتمادی اکرم یار محمدی 1382، بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره2.
9 حسین اعتمادی خدیجه علی پناهی 1381، بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورتحساب سود و زیان با تغییرات قیمت بازده سهام در بورس تهران، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
10 حسین اعتمادی حسین فخاری 1383، تبیین نیازها و الویتهای تحقیقات حسابداری و ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات و آموزش و حرفه، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره25
11 حسین اعتمادی باقر شمس زاده 1383، شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد در ایران، مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس،شماره2
12 حسین اعتمادی غلامرضا زارعی 1384،عوامل موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شماره2
13 حسین اعتمادی غلامرضا زارعی 1384،عوامل موثر بر لزوم استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،شماره2
14 حسین اعتمادی پری چلاکی 1384، رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران،شماره39
15 حسین اعتمادی شعبان الهی کامران حسن اقایی 1385، بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره43
# سوابق پژوهشی
1 داوری مجلات
1- مجله مدرس، ایران
2- مجله علوم اجتماعی انسانی، ایران
3- مجله بین المللی علوم انسانی ،humanities - ایران
4- مجله دانشور،ایران
5- مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ایران
2 پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت مشاوره/راهنمایی
1- علی اکبر خادم، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت، تحت راهنمایی
2- اکرم یارمحمدی،عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکتهای بورس تهران، تحت راهنمایی
3- خدیجه علی پناهی، بررسی تحلیل ارتباط بین تغییرات اقلام صورتحساب سود و زیان با تغییرات بازده سهام،تحت راهنمایی
4- شیرین اسلامی، موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنایع خودروسازی،تحت راهنمایی
5- کامران حسن آقایی، تاثیر فن آوری اطلاعات (IT) بر ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری، تحت راهنمایی
6- حمید میر مجریبان، حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی،تحت راهنمایی
7- احمد پیفه، موانع و نارساییهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، تحت راهنمایی
8- حجت سرهنگی، عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه، تحت راهنمایی
9- زینب سجادیان، اجرای سیستم هزینه یابی هدف در شعب سازمان تامین اجتماعی، تحت راهنمایی
3 رساله های تحت مشاوره/راهنمایی
1- حسین فخاری، تبیین نیازها و الویتهای تحقیقات حسابداری و ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات و آموزش و عمل دانشگاه تهران، تحت راهنمایی
2- محمد توکلی، تاثیر فن آوری بر سیستمهای حسابداری و الگوی حسابداری مدیریت منطبق با فناوری ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران دانشگاه تربیت مدرس، تحت راهنمایی
# مسوولیت های اجرایی
1 مربی دانشگاه تربیت مدرس،تهران 01/01/1365 -01/01/1377
2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس،تهران 01/01/1377
# سایر موارد و پیوستها
1 اطلاعات شخصی، نام و نام خانوادگی: حسین اعتمادی. تاریخ تولد 1335، محل تولد: رشت. وضعیت تاهل:متاهل. آدرس گروه:حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 4838-14155 تهران،ایران تلفن 8006544 ( داخلی 3628، آزمایشگاه (دورنگار:0218006544 ) پیام نگار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
2 اسامی سه نفر متخصص آشنا به فعالیتهای علمی عضو هیات علمی-دکتر محمد علی آقائی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس 2-دکتر ایرج نوروش گروه حسابداری دانشگاه تهران 3-دکتر سید محمود حسینی گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
3 سایر فعالیتها، عضو کمیته تخصصی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس-تهران