سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

  محمدعلی ناصریان
  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  عضو هیات علمی گروه حسابداری -مرتبه علمی: مربی پایه 2
  شماره تماس دفتر: 32579904
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1 لیسانس- حسابداری - دانشگاه صنعتی شاهرود
2 فوق لیسانس - حسابداری - علامه طباطبایی تهران
# سوابق آموزشی و تدریس
1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی البرز
2 مدرس مرکز آموزش همکاران سیستم
3 مدرس مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره ایران
# سوابق کاری
1 معاون گروه حسابداری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی البرز
2 تحلیلگر و کارشناس پشتیبانی و آموزش شرکت همکاران سیستم
3 حسابرس موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی
4 مشاور مالی شرکتهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین
5 طراح سیستم های مالی و نرم افزاری شرکت های تولیدی و خدماتی و بازرگانی
6 عضو انجمن حسابدان خبره ایران
# مقالات، پروژه علمی و کتب
1 پرژه علمی : مجری طرح تحقیقاتی حسابداری "بررسی وضعیت نرم افزاری شهرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان قزوین"k
2 نگارش مقاله : "حسابداری مالی و مدیریت به سبک ژاپن" ارایه در دومین همایش سراسری دانشجویان حسابداری کل کشور
3 ننگارش مقاله: "هموارسازی سود از دیدگاه اخلاق" ارایه در تئوری های حسابداری یک (استاد راهنما دکترعلی ثقفی)
4 نگارش مقاله: "دفتر داری مجازی در حسابداری" ارایه در سیستم های اطلاعاتی حسابداری (استاد راهنما دکتر شعری)
5 نگارش مقاله: "کارکردها و ابعاد حسابرسی عملکرد" ارایه شده در حسابرسی پیشرفته استاد راهنما (دکتر حساس یگانه)
6 نگارش و تولید اولین محتوای آموزش الکترونیک نرم افزار سپیدار همکاران سیستم