سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه جامعه شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

سید مرتضی نوربخش

جامعه شناسی

دکتری

دانشیار

2

مریم السادات حسینی ­فر

جامعه شناسی

دکتری

استادیار

3

سلیمان میرزایی راجعونی

جامعه شناسی

دکتری

استادیار

4

احمد اسفندیاری

جامعه شناسی

دکتری

استادیار