سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

سید محمد علوی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استاد

2

محمد تقی حسنی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

3

محمد طاهرنیا

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

4

شبنم مختارنیا

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

5

کیهان بهمنی

ادبیات انگلیسی

دکتری

استادیار

6

داود سپاهی

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

7

پرینا قمی

مترجمی زبان انگلیسی

دکتری

استادیار

8

مصطفی صادقی گرمارودی

ادبیات انگلیسی

دکتری

استادیار

9

سعیده اسماعیلی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

10

محمد برزگر نوروزی

زبان شناسی

کارشناسی ارشد

مربی

11

خشایار شهروان

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

12

مهدی طاهرخانی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

13

کمال­الدین طاهرنیا

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

14

آیلار کشاورز

ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی

15

زهرا نوروزی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

مربی