خانم دکتر پرستو کلاهدوزها
  عضو هیات علمی گروه عمومی -مرتبه علمی: استادیار
  دکتری- تاریخ اسلام- دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
  شماره تماس دفتر: 02832577998
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1 لیسانس- تاریخ محض- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
2 فوق لیسانس- تاریخ انقلاب اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
3 دکتری- تاریخ اسلام- دانشگاه مذاهب اسلامی تهران
# سوابق آموزشی و تدریس
1 تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
2 تدریس در مؤسسه آموزش عالی میرعماد قزوین
3 تدریس در مؤسسه آموزش عالی کوثر (حوزه علمیه سطح 3) قزوین
4 تدریس در دانشگاه البرز قزوین (محمدیه)
# سوابق کاری
1-معاون پژوهشی سطح سه حوزه علمیه خواهران قزوین
2-عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور
3-عضو هیات موسس بنیاد قرآن و نهج البلاغه قزوین
4-عضو هسته پژوهشی حوزه علمیه خواهران قزوین
5-عضویت در انجمن حمایت از نویسندگان اداره ارشاد قزوین
6-عضویت در گروه مصححان اداره ارشاد قزوین
7-داور علمی کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه - دانشگاه تربت حیدریه اردیبهشت 95
8-داور علمی کنگره بین المللی تاریخ پژوهشی – دانشگاه شهید بهشتی شهریور 94
9-داور علمی اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشی دینی – بنیاد بین المللی غدیر اردیبهشت 95
10-داور علمی اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی – مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش بهمن 94
11-داور علمی کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد اسلامی – ساری اسفند 94
# مقالات، پروژه علمی و کتب
1-مقاله (کانون نشر حقایق اسلامی در عرصه مبارزات ملی=نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
2-مقاله (بررسی نظریه رنسانس اسلامی در تفکرات اقبال لاهوری) = نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
3-مقاله (فرقه مرجئه در بستر حاکمیت و سیاست امویان) = نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
4- مقاله (کانون نشر حقایق اسلامی در مرحله نخست ) = نشریه علمی پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی تهران
5-مقاله (بازبینی عملکرد 275 روزه دولت موقت) = نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه سیستان
6- مقاله (امام و دولت موقت بازرگان) = نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه سیستان
7-مقاله مشهد پس از اشغال 1320 = نشریه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی تهران
8- مقاله بازنگری علل و عواقب سرکوبی مجلس اول = نشریه علمی ترویجی سخن تاریخ جامعه المصطفی قم
9- مقاله جایگاه محمدتقی شریعتی در جریان روشنفکری دینی= نشریه علمی ترویجی سخن تاریخ جامعه المصطفی قم
10-مقاله محمدتقی شریعتی در راه جهاد فی سبیل الله = نشریه علمی ترویجی سخن تاریخ جامعه المصطفی قم
11-مقاله استاد شریعتی و بسترهای شکل گیری شخصیت ایشان= نشریه علمی ترویجی سخن تاریخ جامعه المصطفی قم
12- مقاله واکاوی ارتباط هویدا با ساواک، فراماسونری، بهائیت = نشریه علمی تخصصی مطالعات تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین المللی امام قزوین
13-مقاله بازگشت به جاهلیت و تاثیرات آن بر حکومت علی(ع) = همایش بین المللی حکومت علوی پس از چهارده قرن- دانشگاه شیخ مفید قم اردیبهشت 94
14- مقاله الارشاد شیخ مفید در بوته نقد = اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی – بنیاد بین المللی غدیر گیلان اردیبهشت 95
15-مقاله بحران مشروعیت سقیفه = اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهشی – دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور 94
16- مقاله بازتاب تعابیر و اصطلاحات عرفانی در اندیشه آثار و اشعار امام خمینی (ره) – اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور 94
17-مقاله بررسی معیارهای زیبا شناختی عاشق و معشوق در سبعه معلقه = اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور 94
18- مقاله گذری پیرامون احوال محمد تقی شریعتی از ابتدا تا پیش از تاسیس کانون= اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهشی- دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور 94
19- مقاله بررسی جنبه های داستانی سوره یوسف و تاثیرات آن در مثنوی معنوی مولوی= هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی – پژوهشگاه علوم انسانی بهمن 94
20- مقاله واکاوی شیوه تغییر و تصرف مولانا در منابع داستانی مثنوی = دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد وعلوم انسانی – امارات متحده عربی (دبی) اسفند 94
21- مقاله داستان در مثنوی و قرآن = دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی = ترکیه (استامبول) اسفند 94
22- مقاله مختار ثقفی نام آوری جوینده قدرت = اولین همایش ملی پژوهش در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی – مرکز مطالعات اسلامی سروش بهمن 94
23- مقاله امیر عباس هویدا در عرصه سیاست، ازدواج، مذهب = همایش ملی پژوهش در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی – مرکز مطالعات اسلامی سروش بهمن 94
24-مقاله سخنی پیرامون شعر و ادبیات پایداری = همایش ملی پژوهش در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی – مرکز مطالعات اسلامی سروش بهمن 94
25- مقاله حیات علمی استاد شریعتی و معرفی تالیف قرآنی وی = همایش ملی پژوهش در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی – مرکز مطالعات اسلامی سروش بهمن 94
26-مقاله زمان و زبان علامه اقبال لاهوری = کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی- دانشگاه شیراز اردیبهشت 95
27- مقاله فلسفه طرح بحث سنت و مدرنیته از نگاه شریعتی = کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه – دانشگاه تربت حیدریه –اردیبهشت 95
28- مقاله بررسی تطبیقی عناصر داستان وکیل و صدر جهان و ماخذ روایی آن در مثنوی = کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه – دانشگاه تربت حیدریه – اردیبهشت 95