سال 1399 سال راه‌حل مشکلات معیشت مردم «جهش تولید»

  آقای دکتر عادل ابراهیمی لویه
  عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی
  دکتری جامعه شناسی - مرتبه علمی: استادیار
  معاون دانشجویی و فرهنگی
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
# سوابق آموزشی و تدریس
1 لیسانس- پژوهشگری علوم اجتماعی - دانشگاه اصفهان
2 فوق لیسانس- پژوهشگری علوم اجتماعی- دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتری- جامعه شناسی- دانشگاه پیام نور تهران
4 1. تدريس دروس جامعه­شناسي در دانشگاه پيام نور واحد گرمسار.
2. تدريس دروس جامعه­شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار.
3. تدريس دروس جامعه­شناسي در دانشگاه پيام نور واحد حسن‌آباد .
٤. تدريس دروس جامعه­شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران-شرق .
5. تدريس آنومی و بی­هنجاری اجتماعی برای کارشناسان وزارت کشور.
6. تدريس برنامه­ريزی روستايی و منطقه­ای برای کارشناسان بنياد مسکن.
7. تدريس دروس جامعه­شناسي و روانشناسی سوانح و بلایای طبیعی در دانشگاه جامع علمي– كاربردي.
8. تدریس دروس جامعه­شناسی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی البرز.
9. تدریس روش تحقیق پیشرفته در دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد قزوین
10. تدریس روش تحقیق پیشرفته در دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی موسسه علامه قزوینی.
5 تدريس دروس تخصصي
1. روش­های تحقیق پیشرفته (دوره ارشد)
2. روش‌هاي تحقيق كمي و كيفي / تكنيك‌هاي خاص تحقيق / آمار در علوم اجتماعي(دوره کارشناسی)
3. جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران(دوره کارشناسی و ارشد)
4. جامعه شناسي تاريخي ايران( دوره ارشد)
5. جامعه شناسي شهري(دوره کارشناسی و ارشد)
6. جامعه‌شناسي قشربندي و نابرابري اجتماعي / جامعه­شناسی تغییرات اجتماعی(دوره کارشناسی).
# سوابق کاری
1 مدير داخلي و معاون اجرايي فرهنگسراي سرو، 75-73 .
2 كارشناس اجتماعي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، 81-75
3 مدير‌ دفتر امور پژوهش صندوق حمايت از فرصت­هاي شغلي، 82-81
4 مدیر گروه مطالعات اجتماعي و دبیر کمیته پژوهشی موسسه تحقيقات آب، 85-82 .
5 عضو هيأت علمي و مدير گروه اجتماعی، اقتصادی پژوهشکده سوانح طبيعی ايران، 90-85 .
6 معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی البرز قزوین، 91-90 .
7 عضو هیات علمی و معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی البرز، 92 تا کنون.
# مقالات، پروژه علمی و کتب
1 الف)- پايان­نامه:
1.«زلزله خرداد 1369 و اثر آن بر آسيب‌هاي اجتماعي با تاكيد بر اعتياد در شهرستان رودبار»، پايان­نامه كارشناسي، دانشگاه اصفهان، به راهنمايي دكتر فريدون وحيدا، 1372.

2.نابرابري اجتماعي و سرمايه فرهنگي"بررسي تاثير نابرابري اجتماعي بر توزيع سرمايه فرهنگي و نقش سرمايه فرهنگي در بازتوليد طبقه اجتماعي"، پايان­نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، به راهنمايي دكتر مسعود چلبي، 1380. (پژوهش برگزيده نخستين جشنواره آثار مطالعاتي و پژوهشي فرهنگي، اجتماعي شهر تهران(١٣٨١).
3.تحلیل جامعه­شناختی برنامه­های توسعه روستایی در ایران بعد از انقلاب، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور، به راهنمايي دكتر محمدجواد زاهدي، 139١.
2 ب)- فعاليت­هاي تحقيقي و گزارش­ها:
1.مروري بر ادبيات توسعه و محوريت كشاورزي در ايران، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مرداد 1376.
2.درآمدي بر عوامل پراكندگي اراضي در ايران، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، آذر 1376.
3.ماخذ­شناسي پراكندگي و يكپارچه­سازي اراضي، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، ارديبهشت 1377.
4.پنج مقاله در باب نيروي انساني در بخش كشاورزي، حسن هاشمي‌داران، ناهيد ساريخاني و عادل ابراهيمي لويه، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، پاييز 1378.
5.مطالعات مقدماتي طرح «بررسي سازمان­هاي دولتي و غيردولتي در توسعه بخش كشاورزي»، فريده سرحدي و عادل ابراهيمي لويه، مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، تابستان 1379.
6.بررسي چگونگي ايجاد تعاوني‌هاي زنان و مشاركت آنها در فرايند توسعه، فريده سرحدي و عادل ابراهيمي لويه، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، اسفند 1380.
7. همکاري در پروژه "تدوين استراتژي حمايتي منابع آب كشور"، مؤسسه تحقيقات آب با همكاري بانك جهاني، به عنوان هماهنگ كننده و كارشناس اجتماعي، ٨٣-١٣٨٢.

8 . همكاري در طرح ملي "تبيين سرمايه اجتماعي در ايران" دفتر اجتماعي وزارت كشور، ٨٤-١٣٨٣.
9. همکاري در پروژه "مديريت جامع منابع آب دلتاي بسته محصور در خشکي سيستان ـ ايران" موسسه تحقيقات آب با همکاري موسسه دلفت هيدروليک هلند؛ ٨٤-١٣٨٣.
10. همکاري در پروژه «تهيه دستورالعمل و ضوابط تعين و تفکيک آبخوانهاي آبرفتي دشتهاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحراني»، موسسه تحقيقات آب ؛ ١٣٨٤.
11. همكاري در پروژه «مديريت سيلاب با رويكرد مديريت ريسك»، موسسه تحقيقات آب؛ ١٣٨٥.
١٢. همکاري در پروژه «دستورالعمل چگونگي بررسي اثر فعاليت­هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آبهاي سطحي»، موسسه تحقيقات آب ، ٨٦-١٣٨٥.
13. مجري طرح: «بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهرگرمسار»؛ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد گرمسار، 1384.
14. مجري طرح: «بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهر رشت»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، 1385.
١٥. مجری طرح: «مستندسازی بازسازی نواحی مسکونی و تجاری مناطق زلزله­زده استان لرستان» پژوهشکده سوانح طبيعی 86 – ١٣٨٥.
16. همکاری در پروژه «شناخت پتانسيل‌های متوسط برق‌آبی در حوضه آبريز شاپوردالکی، مرحله شناخت گزينه‌های جريانی»، شرکت آب توسعه پايدار، 1386.
17. همکاری در طرح: «مستندسازی بازسازی نواحی مسکونی و تجاری مناطق زلزله زده شهرستان بم» پژوهشکده سوانح طبيعی، 88-1387.
18. مجری «طرح جامع مديريت پسماندهای شهر بشرويه»، شرکت مهندسين مشاور مهساب شرق، 1387.
19. همکاری در طرح «مطالعات حد بستر و حريم رودخانه قشلاق»، شرکت مهندسی مهراب پارس تدبير، 1388.
20. همکاری در طرح «مطالعات حد بستر و حريم و ساماندهی رودخانه حاجی‌آباد»، شرکت مهندسی مهراب پارس تدبير، 1388.
21. همکاری در طرح «مطالعات شکست سد در حوضه‌های کارون، کرخه و دز»، موسسه تحقيقات آب، 88-1387.
٢٢. همكاري در پروژه «مطالعات بهنگام­سازي طرح جامع آب كشور» شركت مهندسين مشاور جاماب و مهندسين مشاور بهان سد، ٩١- ١٣٨٩
2٣. مجری پروژه «مستندسازي بازسازي مناطق جنگ‌زده‏» ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، 91-1388
24. همكاري در طرح «اطلاع‌رساني و نظرسنجي از بهره‌برداران آبهاي زيرزميني استان قم»، شركت مهندسين مشاور مهساب شرق، 1392
25. همكاري در پروژه «پتانسیل­یابی، شناخت بازار، بومی­سازی و تجاری­سازی ساخت نیروگاه­های آبی میکرو»، موسسه تحقیقات آب، 1392.
26. همکاری در «طرح جامع اسکان اضطراری و موقت شهر تهران با رویکرد به تمامی مخاطرات محتمل در شهر تهران با تمرکز بر رخداد زلزله» دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 1393.
27. مجری طرح «آینده پژوهی مسائل انتظامی و امنیتی استان قزوین»، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین، 1394.
28. مجری طرح «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد به مواد مخدر جوانان(مورد مطالعه : شهر سنندج)»، دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهی انتظامي استان کردستان، 1394.
29. همكاري در پروژه «طراحي، ساخت، انتقال و توزيع آب دشت سيستان»، كارفرما معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي، در دست انجام.
3 تأليف:
1.جامعه­شناسي تغييرات اجتماعي، غلامرضا غفاري و عادل ابراهيمي لويه، تهران، نشر آگرا و نشر لويه، 1384 (چاپ هشتم 1390).
2.تپه مارليك، عادل ابراهيمي لويه، تهران، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1384.
3.تغییرات اجتماعی، غلامرضا غفاري و عادل ابراهيمي لويه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1391.
4.انقلاب و تبيين آن، عادل ابراهيمي لويه و سليمان ميرزايي راجعوني، نشر لويه، 1395.
5.آب و اجتماع (مباحث اجتماعی آب) ، در فرایند تدوين.
# ترجمه
1 لف)کتابh
1.شيوه‌هاي برقراري ارتباط، مايکل آرگايل، ترجمه عادل ابراهيمی لويه و مرضيه محقق، نشر لويه، بهار ١٣٨٧.
2.کاربرد گروه­های کانونی در پژوهش، لیا لیتوسلیتی، ترجمه عادل ابراهیمی لویه و فریبا حقیقی ایرانی، تهران، نشر علم، 1392.
3.مديريت امنيت صنعتي، آر.پي. شارما، ترجمه عادل ابراهيمي لويه و سيد محمود كريمي بهبهاني، دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهي انتظامي استان قزوين، 1394.
2 ب)گزارش
1. پايداري و ثروت ملل "قدم‌هاي اوليه در راهي بي‌پايان"، ترجمه حسن هاشمي‌داران و عادل ابراهيمي لويه، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مرداد 1378.
2. توسعه "از الگوي قديم تا الگوي جديد"، ترجمه ابراهيم زاهدي عبقري و عادل ابراهيمي لويه، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مهر 1378.
3. آمادگي براي مذاكرات تجاري دور هزاره، گروه مترجمان، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، دي 1378.
4. چهار مقاله در باب سياست­هاي توسعه پايدار كشاورزي در ژاپن، ترجمه علي نسيمي، حسن هاشمي‌داران، فريده سرحدي و عادل ابراهيمي لويه، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، تابستان 1379.
3 مقاله:
1.بررسی تاثير نابرابری اجتماعی بر توزيع سرمايه فرهنگی و نقش سرمايه فرهنگی در بازتوليد طبقه اجتماعی، عادل ابراهيمي لويه، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار شماره اول. بهار
2.بررسی تاثير نابرابری اجتماعی بر توزيع سرمايه فرهنگی و نقش سرمايه فرهنگی در بازتوليد طبقه اجتماعی، عادل ابراهيمي لويه، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار شماره اول. بهار
3.بررسی ميزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار، عادل ابراهيمي لويه، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار شماره دوم. تابستان 1386.
4.بهره‌برداری بی‌رويه از منابع آب زيرزمينی و پيامدهای آن (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)، عادل ابراهيمی لويه، فصلنامه علمی، پژوهشی تحقيقات منابع آب ايران، سال چهارم، شماره 3، زمستان 1387.
5.بررسی نقش پلیس در امنیت واحدهای صنعتی استان قزوین(مطالعه موردی: 50 شرکت صنعتی کوچک)، عادل ابراهیمی لویه و کلثوم روشن قیاس، فصلنامه دانش انتظامی قزوین، سال اول، شماره اول، تابستان 1391.
6.
7.کاستی­های نظری برنامه­ریزی توسعه روستایی ایران، محمدجواد زاهدی، غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه، فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهش­های روستایی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1391.
8.سلیقه­های سینمایی سینماروهای شهر رشت، عادل ابراهیمی لویه و همایون رضایی­زاده، فصلنامه علمی، پژوهشی جامعه­شناسی هنر و ادبیات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392.
9.چیزهایی که با زلزله نمی­لرزند، جک کافتری(خبرنگار شبکه سی­ان­ان)، ترجمه عادل ابراهیمی لویه، مجله پیام مدیریت بحران، شماره ششم، آذر و دی 1392.
10.بررسي عوامل موثر بر اختلافات خانوادگي در استان زنجان، عادل ابراهیمی لویه و ديگران، فصلنامه علمي، پژوهشي پژوهشها و مطالعات علوم رفتاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1392.
11.بررسي عوامل موثر بر وقوع قتل در استان قزوين (مطالعه موردي شهرستان البرز سال‌هاي 1388 تا 1391)، عادل ابراهیمی لویه، فصلنامه دانش انتظامی قزوین، سال سوم، شماره هشتم، بهار 1393.
12.اوضاع اجتماعی و تاثیر آن بر موسیقی(با تاکید بر دهه­ی اول انقلاب اسلامی)، عادل ابراهیمی لویه و مهدی محمدی، ماهنامه گزارش موسیقی، دوره بیستم، شماره مسلسل 68، مرداد 1393.
13.بيگانگي اجتماعي جوانان و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 ساله شهرستان خدابنده)، عادل ابراهيمي لويه، علي صحبتي‌ها و همايون رضايي‌زاده، مجله علمي، پژوهشي بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1393.
14.بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهر رشت، عادل ابراهيمي لويه و سيده مهسا نيازمند، فصلنامه علمي، پژوهشي پژوهشها و مطالعات علوم رفتاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، سال ششم، شماره بيست و يك، پاييز 1393.
# همایش­ها و سمینارهای
1 مديريت پايدار منابع آب زيرزميني متاثر از هرم نيازهاي اجتماعي(مورد دشت رفسنجان)، عادل ابراهيمي لويه، دومين همايش زمين‌شناسي كاربردي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، خردادماه ١٣٨٥ .
2 ررسي نقش آموزش و ارتباطات در ارتقاء آگاهی‌های عمومی با هدف مديريت ريسک سيلاب، بابک بزرگی و عادل ابراهيمی لويه، کارگاه فنی "همزيستی با سيلاب" کميته ملی آبياری و زهکشی ايران، 25 مرداد 1385.
3 تحليل ريسك و ريسك‌پذيري در سوانح طبيعي، عادل ابراهيمي لويه و رضا ولي‌زاده، اولين همايش مقابله با سوانح طبيعي، ديماه ١٣٨٥
4 درس‌هايي از مشاركت مردمي در بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري مناطق زلزله‌زده استان لرستان، محمد سليماني و عادل ابراهيمي لويه، دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي، بهمن‌ماه ١٣٨٥ .
5 ساماندهی مشارکت محله­ای مردم برای کاهش اثرات سوانح طبیعی در منطقه 4 شهر تهران(با تاکید بر زلزله)، عادل ابراهیمی لویه، همایش حاشیه­نشینی و آسیب­های اجتماعی در منطقه 4 شهر تهران، اسفندماه 1388.
6 نقش امنیت در کنترل قاچاق کالا و تاثیر آن بر مصرف­کننده داخلی، عادل ابراهیمی لویه، همایش سراسری مصرف کالای ایرانی، قزوین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، آبان1391
7 نقش امنیت در قاچاق کالا و ارز، عادل ابراهیمی لویه، همایش سراسری مصرف کالای ایرانی، قزوین، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، آبان، 1391.
8 نارسایی­های مفهومی و نظری برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، محمدجواد زاهدی، غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه، دومین همایش کنکاش­های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392
# عضويت در انجمن­ها
1 انجمن جامعه شناسي ايران
2 انجمن علوم و مهندسي منابع آب
3 موسسه توسعه روستایی ایران
# سایر فعالیت ها
1 راهنمايي پايان­نامه­هاي تحصيلي دوره کارشناسي ارشد
١. اوضاع اجتماعي و تاثير آن بر موسيقي (با تاكيد بر دهه اول انقلاب)‏، مهدي محمدي، كارشناسي ارشد جامعه­ شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، 139١.
٢. ويژگي اجتماعي سينماروها (بررسي سليقه­هاي سينمايي سينماروهاي شهر رشت)، همايون رضايي­زاده، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، شهريور 139١.
3- بررسی و الویت­بندی آسیب­های اجتماعی موجود در شهر رشت و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن، علی شکیبا، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، دیماه 139١.
4. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در افزایش بهره­وری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان مجتمع دخانیات گیلان و ادارات تابعه آن)، کریم حاتم­پور، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، شهريور 1392.
5. بررسی تاثير نظام آموزش و پرورش بر کاستی­ها و نارسایی­های معرفتی توسعه در ایران، کیومرث خشنود، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، اسفند 1392 .
6. بررسی تاثیر کتب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بر هویت ملی دانش­آموزان (از نگاه دبیران علوم اجتماعی استان گیلان)، غفور میرزاجانی فتحکوهی، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، شهریور 1392.
7. بررسی تآثیر تفکر انتقادی بر مدارای اجتماعی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی)، ایلناز بایندور، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، بهمن 1392.
8. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد طبقات اجتماعي نسبت به درمان، پيشگيري و سلامت(مطالعه موردي: ساكنين شهر تهران)، بهیه طالبی، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، خرداد 1393.
9. بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح­های عمرانی روستایی(بخش سجاسرود شهرستان ابهر)، داوود کریمی، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، شهریور 1393.
10. بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت سياسي دانشجويان (دانشگاه تهران)، اكرم رمضاني، كارشناسي ارشد جامعه شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، مهر 1393.
11. بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهر رشت، مهسا نيازمند، كارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي، موسسه آموزش عالی البرز، دي 1393.
12. بررسي تاثير رسانه‌هاي نوين ارتباطي بر تغيير ارزش‌هاي جوانان، ناهيد محمودوند، كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، بهمن 1393.
13. بررسي ميزان و عوامل موثر بر تكدي‌گري در شهر سنندج و ارائه راهكارهاي لازم، م‍ژگان منصوري، كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، شهريور 1394.
14. بررسي عوامل موثر بر مهاجرت نيروي متخصص و ماهر از شهرستان لارستان، فاطمه مهندس، كارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي، موسسه آموزش عالی البرز، اسفند 1394.
15. بررسي جامعه‌شناختي عوامل موثر بر تضعيف اخلاق اجتماعي، امير عيسي ملكي، كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، اسفند 1394.
16. تحليل شكاف نسلي بين نسل دوم و سوم بعد از انقلاب 1357 با تاكيد بر تاثيرگذاري رسانه‌هاي جمعي مدرن، ليلا شعباني، كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، موسسه آموزش عالی البرز، اسفند 1394.
17. بررسي رابطه بين رويكرد انتخاب عقلاني و مداراي اجتماعي(مورد مطاله: شهر همدان)، سعيد دوستي، كارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي، موسسه آموزش عالی البرز، اسفند 1394.
2 نظارت بر طرح­ها:
*- ناظرطرح: پيمايش ملي ارزش­ها و نگرش­هاي ايرانيان، کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارديبهشت 1382.
*- ناظر طرح: پيمايش ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مهر 1382.
*- ناظر طرح: بررسي و اولويت­بندي آسيب­هاي اجتماعي موجود در استان مركزي و ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش آنها: کارفرما: سازمان مديريت و برنامه­ريزی استان مرکزی، 1384.
*- ناظر طرح: چارچوب ارزیابی اثرات اجتماعی و برنامه­ریزی توسعه کسب و کار در محدوده سدهای بزرگ
کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مشاور: دانشگاه تهران، 1393.
*- ناظر طرح: مطالعات نمک­زدایی آب دریای خزر و انتقال به فلات مرکزی ایران، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مشاور: مهاب قدس، 1394.
*- ناظر طرح: «بررسی نقش و رسالت نهادهای دولتی در استقرار امنیت اجتماعی با تاکید بر شناسایی قدرالسهم هرکدام از آنها و تدوین راهکارهای افزایش تعاملات»، کارفرما دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان قزوین، در دست انجام.ب
3 داور مقالات :
فصلنامه علمی، پژوهشی مسکن و محیط روستا / بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
فصلنامه اجتماعی تعاون / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فصلنامه دانش انتظامی قزوین / دفتر تحقیقات نیروی انتظامی قزوین