سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

فهرست اساتید گروه دروس عمومی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

محسن بهشتی سرشت

تاریخ

دکتری

دانشیار

2

پرستو کلاهدوزها

تاریخ

دکتری

استادیار

3

مینا جانی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

4

علی کاظمی علی­آبادی

ادبیات فارسی

دکتری

استادیار

5

مونا بابازاده

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

6

زهره بهشتی سرشت

جامعه ­شناسی

کارشناسی ارشد

مربی

7

وجیهه تاجر کجینه باف

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مربی

8

مصطفی جنتی

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

مربی

9

توکل حاج محمدی

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

10

فاطمه حدادی فیشانی

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

11

فرزانه درستان

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

12

نیلوفر زرگر

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

13

مولود طاهری

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

مربی

14

طیبه غلامی

فلسفه

کارشناسی ارشد

مربی

15

شکوفه قنبری

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

16

قوام­الدین کریمی کلایه

تاریخ

کارشناسی ارشد

مربی

17

ثریا کشاورز معتمد

ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

مربی

18

مهدی گلپور

تاریخ

کارشناسی ارشد

مربی

19

محمد محمدپور

تاریخ

دکتری

استادیار

20

امید منفرد جیرنده

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مربی

21

جواد میرخوند چگینی

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مربی

22

حسن نجاتی

الهیات

کارشناسی ارشد

مربی

23

رضا نیازمند مشتاق

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مربی