سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

فهرست اساتید گروه تربیت بدنی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

علی همتی

تربیت بدنی

دکتری

استادیار

2

مصطفی افشاری

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دکتری

استادیار

3

مهدی رسولی

بازاریابی و گردشگری ورزشی

دکتری

استادیار

4

حسین زارعیان

مدیریت ورزشی

دکتری

استادیار

5

محسن اسمعیلی

مدیریت ورزشی

دکتری

استادیار

6

محمد حسین قربانی

مدیریت ورزشی

دکتری

استادیار

7

مهدی حسین زاده

آسیب­شناسی و حرکات اصلاحی

دکتری

استادیار

8

حمزه اکبری بوکانی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

استادیار

9

محمد شریعت زاده

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

استادیار

10

معصومه هلالی زاده

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

استادیار

11

مهدی بیاتی

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

استادیار