سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه صنایع غذایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

افشین بارانی

بهداشت مواد غذایی

دکتری

استادیار

2

علیرضا گرامی­پور

بیوتکنولوژی

دکتری

استادیار

3

یداله کلهر

دامپزشکی

دکتری

استادیار

4

منیژه بابایی

شیمی

کارشناسی ارشد

مربی

4

فرشته بهنام فر

زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

مربی

6

پگاه شفق

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

مربی