سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زادیی ها

 

فهرست اساتید گروه ژنتیک

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

رضا مهدیان

ژنتیک

دکتری

دانشیار

2

شیرین شهبازی

ژنتیک پزشکی

دکتری

دانشیار

3

الهام تفسیری

ژنتیک مولکولی

دکتری

استادیار

4

الهام داودی دهاقانی

ژنتیک پزشکی

دکتری

استادیار

5

سید داور سیادت

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

6

رحمان شکری

ایمونولوژی

دکتری

استادیار

7

مروارید شفیعی

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

8

جلیل فلاح مهرآبادی

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

9

رضا معظمی

بیوتکنولوژی

دکتری

استادیار