سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

فهرست اساتید گروه زیست شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

رضا مهدیان

ژنتیک

دکتری

دانشیار

2

معصومه بابایی

بیوشیمی

دکتری

استادیار

3

کبری توفیقی

زیست شناسی

دکتری

استادیار

4

بهروز جداری

بیوتکنولوژی

دکتری

استادیار

5

آزاده عزیزی

بیوفیزیک

دکتری

استادیار

6

محمد هادی باقرصاد

شیمی

دکتری

استادیار

7

حامد علیزاده

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

8

آرزو احضاری

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

مربی

9

صدیقه سادات حسینی

فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

مربی