سال 1401 سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

 

فهرست اساتید گروه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

بابک قصیری

معماری

دکتری

استادیار

2

رضا بهبهانی

معماری

دکتری

استادیار

3

جمال­الدین سهیلی

معماری

دکتری

استادیار

4

نازنین مریم اسماعیل زاده

برنامه­ریزی شهری

دکتری

استادیار

5

عباس صادقی

معماری

دکتری

استادیار

6

محمد جواد فیضی

برنامه­ریزی شهری

دکتری

استادیار

7

فاطمه کشاورز هدایتی

معماری

دکتری

استادیار

8

رضا قربانی

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

9

محمدعلی ابراهیمی

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

10

ندا پاکاری

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

11

مهدی پروینیان

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

12

علی­رضا جباری

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

مربی

13

مهرداد رهبر

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

14

بابک علیپور زرنگار

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

15

محمد مهدی فتوحی قزوینی

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

16

رضا کریمی

معماری

کارشناسی ارشد

مربی

17

محمد محمدی

برنامه­ریزی شهری

کارشناسی ارشد

مربی

18

حسین نجفی

شهرسازی

کارشناسی ارشد

مربی